Colissimo

法国邮政中国大陆地区

自主投递价格表
公斤 价格
1KG 17€
2KG 23€
3KG 29€
4KG 33€
5KG 35.5€
6KG 44€
7KG 50.5€
8KG 57€
9KG 59€
10KG 63€
15KG 94€
20KG 109€
25KG 135€
30KG 155€
门店投递价格表
公斤 价格
1KG 21€
2KG 27€
3KG 33€
4KG 37€
5KG 39.5€
6KG 48€
7KG 54.5€
8KG 61€
9KG 63€
10KG 67€
15KG 103€
20KG 123€
25KG 149€
30KG 169€


Colissimo

法国邮政国际(除中国大陆以外地区)

自主投递价格表
公斤 价格
1KG 19€
2KG 25€
3KG 31€
4KG 34€
5KG 36€
6KG 45€
7KG 52€
8KG 57€
9KG 59€
10KG 64€
15KG 92€
20KG 99€
25KG 125€
30KG 145€
门店投递价格表
公斤 价格
1KG 24€
2KG 30€
3KG 36€
4KG 39€
5KG 41€
6KG 50€
7KG 57€
8KG 62€
9KG 64€
10KG 74€
15KG 102€
20KG 109€
25KG 135€
30KG 155€


Colissimo

法国邮政法国境内价格表

自主投递价格表
公斤 价格
1KG 7€
2KG 8€
3KG 9€
4KG 9.5€
5KG 10€
6KG 11€
7KG 12€
8KG 12.5€
9KG 13€
10KG 14€
15KG 17€
20KG 21€
25KG 25€
30KG 28€
门店投递价格表
公斤 价格
1KG 10€
2KG 11€
3KG 12€
4KG 12.5€
5KG 13€
6KG 14€
7KG 15€
8KG 15.5€
9KG 16€
10KG 17€
15KG 20€
20KG 24€
25KG 28€
30KG 31€

Reach your destination

服务优势

7/12小时的专业在线客服让你有不一样的海淘体验

多口岸多渠道确保货物按时抵达

专人负责清关流程让货物在最短的时间内完成清关

实时收费,价格透明实现国内价格享受国际服务

货物出现问题时可先行赔付,不用担心损失成本

全程物流跟踪体系专业转运一单到底

联系我们